انبارداری

انبارداری

انبارداری از مهمترین بخشهای بازرگانی و واردات وصادرات کالا می باشد. کالای بازرگانان باید در محل های امن نگهداری شود ، وهمچنین باید در مواقع لزوم دسترسی آسان به آنها وجود داشته باشد.

بطورکلی می توان گفت که یکی از نیازهای اصلی تاجران در پروسه واردات وصادرات دراختیار داشتن محل و فضایی است که یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و فراورده های مختلف را قبل و پس از حمل در خود انبار کند.

معمولا خدماتی مانند عملیات تخلیه ، بارگیری ، نگهداری و بسته بندی مورد نیاز افراد در این مکانها انجام می شود. وجود چنین فضاهایی وارائه خدمات انبارداری به بازرگانان از سوی شرکتهای ارائه دهنده خدمات حمل ونقل در دسترسی بهینه به کالا و کاهش هزینه های جانبی حمل ، تاثیرگذار بوده واز مزایای همکاری با شرکتهای حمل ونقل معتبر می باشد.

معمولا در این انبارها مدت زمان دپو شدن کالا ، ابعاد کانتینر ، پر یا خالی بودن کانتینر برروی هزینه های انبارداری تاثیر گذار می باشد.

مشاوره و کارشناسی

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص حمل بار شامل حمل دریایی ، حمل هوایی ، حمل زمینی وترانزیت با ما در تماس باشید