بار فله ای

بار فله ای

بارفله ای به کالاهایی که بسته بندی ندارند و بصورت باز یا در مخزنها ، واگنها ، کامیونهای اتاق دار و کشتیها حمل می شوند گفته میشود. حمل کالای فله از طریق حمل هوایی ، دریایی ، زمینی و ریلی انجام می شود.

کالاهایی مانند شکر ، گندم ، حبوبات ، مواد پتروشیمی وعلوفه و … بصورت فله حمل می شوند.

روشهای حمل بار فله ای :

حمل بار فله دریایی :

کشتی فله بر خشک:

به کشتیهای بزرگی گفته می شود که کالاهایی از قبیل سنگ آهن ،ذغال سنگ و مواد پتروشیمی و شکر را حمل میکنند.

کشتی فله برمایع:

به نفتکش یا Oil Tanker ، تانکر حمل گاز مایع یا Liquid Gas Carrier و تانکر حمل مواد شیمیایی یا Chemical Carrier دسته بندی می شوند.

حمل بار فله ریلی:

بوسیله واگن لبه بلند ، لبه کوتاه ، هوپری و سقف دار دسته بندی می شوند.

حمل بار هوایی بصورت کانتینر:

کانتینرهای هوایی شامل کانتینر ایگلو و شاسی هستند.

مشاوره و کارشناسی

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص حمل بار شامل حمل دریایی ، حمل هوایی ، حمل زمینی وترانزیت با ما در تماس باشید