بیمه کالا

بیمه کالا

بیمه باربری و حمل ونقل کالا به روشهای دریایی ، زمینی و هوایی بیمه ای است که بیمه گر مطابق آن متعهد می شود که با توجه به شرایط و توافقات موجود در بیمه نامه  ، خسارات وارد شده به کالاهای تحت حمایت را جبران نماید . علاوه بر آن زیان وارد شده در بعضی مواقع به اشخاص ثالث نیز میتواند در حمل و نقل وارداتی و صادراتی ، حمل و نقل داخلی وترانیت نیز جبران شود.

انواع بیمه نامه های حمل و نقل براساس نوع بیمه نامه و نوع کالا:

بیمه نامه از بین رفتن تمام کالا

بیمه نامه FPA  با توانایی کاهش یا افزایش تعهدات

بیمه نامه WA با قابلیت پرداخت خسارات جزئی

انواع بیمه نامه حمل ونقل بر اساس نوع پوشش

بیمه نامه از بین رفتن تمام کالا یا Total Loss که به بیمه نامه تشریفاتی یا گمرکی مشهور است .

خطرات تحت پوشش کلوز C :

آتش سوزی یا انفجار – به گل نشستن ، زمین گیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن یا از خط خارج شدن کشتی یا شناور یا وسیله حمل زمینی – تصادم یا برخورد کشتی ، شناور یا هر وسیله نقلیه دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب – تخلیه کالا در بندر اضطراری – فدا کردن کالا در جریان زیان همگانی – به دریا انداختن کالا برای سبک سازی – خسارت همگانی – مسئولیت مشترک در تصادم

خطرات تحت پوشش کلوز B :

تمام خطرات ذکر شده در کلوز C – لزله ، آتشفشان یا صاعقه – به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی – ورود آب به وسیله حمل ، کانتینر یا انبار – خرابی کالا به دلیل ضربه در بارگیری وتخلیه به همراه شرایط اضافه شامل : دزدی – قلاب زدگی – آبدیدگی – روغن زدگی – شکست و ریزش و خسارات ناشی از کالای مجاور

مشاوره و کارشناسی

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص حمل بار شامل حمل دریایی ، حمل هوایی ، حمل زمینی وترانزیت با ما در تماس باشید