ترانزیت داخلی

ترانزیت داخلی

منظور از ترانزیت داخلی یا پاساوان ،  یعنی مجموعه اقدامات وفرایندهایی که در جابجایی بارهایی با تناژ بالا در داخل کشور و معمولا به روش حمل زمینی ، با انواع کامیون ، کمپزسی و کفی یا شبکه ریلی (بابت مواد اولیه سنگین کارخانه جات و مواد اولیه ساخت و ساز) انجام شده و کالای وارداتی از یک گمرک مرزی به یک گمرک دیگر در کشور بدون پرداخت هزینه های گمرکی حمل شده و سپس از گمرک مقصد ترخیص می شود .

با توجه به اینکه خطوط حمل و نقل ریلی در کشور دارای گستردگی بالایی نیست لذا محدودیت هایی در این نوع روش جابجایی وجود خواهد داشت.

عواملی چون نوع کالا ، نوع ترانزیت ،ارزش کالا ، مسیر حمل و فاصله مبدا تا مقصد در هزینه های ترانزیت بار داخلی نقش بسزایی دارند.

با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی ایران ، مزایای زیر باعث رونق ترانزیت داخلی خواهد بود.

ارزان بودن ترانزیت از طریق مسیر ایران

بالا بودن امنیت راه ها در ایران

وجود بنادر متعدد در شمال و جنوب ایران

کوتاه بودن نسبی مسیر ترانزیت کالا

پل ترانزیتی بین کشورهای منطقه

واقع شدن در مسیر شمال- جنوب

آشنایی با ترانزیت خارجی .