ترخیص کالا

ترخیص کالا

ترخیص کالا عبارت است از انجام کلیه اقداماتی که برای ثبت سفارش و آزادکردن کالاهای وارداتی و صادراتی از گمرک با توجه به رویه های گمرکی  (ورود قطعی کالا ، ورود موقت کالا ، کالای مرجوعی ، ترانزیت داخلی و خارجی و ..) آن توسط صاحبان کالا یا نماینده قانونی آنها انجام می شود.

از آنجاییکه انجام این اقدامات یک کار تخصصی و پیچیده است ، معمولا فرایند ترخیص شدن کالا از گمرک به فردی به نام ترخیص کار که تسلط به فوت و فنهای قانونی گمرکی دارد و می تواند با صرف کمترین وقت کلای شما را ترخیص کند سپرده می شود.

شرکتهای بازرگانی و واردات و صادرات مانند ما باتوجه به قدمت فعالیتهای شرکت ، تسلط به تمام موارد ترخیص ، آشنایی با مقررات و تخلفات گمرکی ، وظیفه ترخیص محموله های وارداتی و صادراتی از گمرک را به عهده دارند . با این حال وظیفه خود می دانیم اطمینان حاصل کنیم موارد فوق با رعایت کلیه قوانین و مقررات انجام شود.

مراحل هفتگانه ترخیص کالا

مشاوره و کارشناسی

برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص حمل بار شامل حمل دریایی ، حمل هوایی ، حمل زمینی وترانزیت با ما در تماس باشید