حمل دریایی

حمل دریایی

حمل دریایی

شرکتهای حمل دریایی از اقیانوس ها و دریا جهت حمل و نقل کالا بهره می برند.همچنین این شرکتهای کشتیرانی علاوه بر حمل کالا, به جابجایی افراد نیز بوسیله ناوگان حمل دریایی خود که شامل قایق, کشتی و دیگرشناورها هستند می پردازند.از اینرو جابجایی کالا و مسافراز طریق دریا کماکان مهمترین روش حمل و نقل در دنیا می باشد.

با آگاهی از این مورد ، بارهایی که از طریق ناوگان دریایی حمل می شوند شامل ابعاد و حجم بالایی هستندو مدت زمان انتقال آنها از بنادر مبدا به بنادر مقصد زمان زیادی به طول می انجامد. از اینرو نقش شرکتهای کشتیرانی و حمل دریایی در سرعت بخشیدن به این نقل و انتقال  پر رنگتر می شود.

شرکتهای کشتیرانی با بهره گیری از امکانات و تجهیزات موجود در بنادر و اسکله ها  و با استفاده از افراد و نماینده های خود در شرکتهای حمل دریایی پس از پهلو گرفتن کشتی و انجام تشریفات لازم ، اقدام به تخلیه و بارگیری کالا با اطمینان و سرعت مناسب میکنند.

مزایای حمل و نقل دریایی

حمل دریایی نسبت به سایر روشها بخصوص در انتقال بارهای حجیم ارزانتر است.

نرخ کرایه توسط شرکتهای کشتیرانی ثابت است.

در فرایند جابجایی ونقل وانتقال وجه در قبال دریافت مدارک و اسناد معتبر امنیت و اعتماد دارند.

انتقال حجم زیادی از کالا به نحوی که شرکتهای حمل دریایی و ناوگان آنها قابلیت حمل محموله های تا ۵۰۰ هزار تن را دارا می باشند.

روش های متنوع در جابجایی دریایی

مستقیم

در این روش جابجایی بار از مبدا به مقصد بدون تغییر در کشتی و کانتینر و شرکت حمل دریایی انجام می شود.

غیر مستقیم شامل :

روش کراس استافینگ – Cross Stuffing

– با قابلیت جابجایی بار از روی یک کشتی به کشتی دیگر در بندر واسط و حمل آن به مقصد مورد نظر انجام می شود.

روش ترنس شیپمنت – Transshipment

– دارای قابلیت جابجایی بار از روی یک کشتی به کشتی دیگر در بندر واسط و حمل آن به مقصد مورد نظر انجام می شود.

روش چارترینگ – Chartering

– زمانی که حجم کالا جهت انتقال زیاد باشد یا محموله بسته بندی خاصی نداشته و اصطلاحا فله باشد شرکت کشتیرانی از روش اجاره کامل کشتی استفاده می کند.

روش ترکیبی یا چند وجهی

– زمانی که انتقال بار از مبدا به مقصد با یک وسیله نقلیه قابل انجام نیست شرکتهای فورواردری وارد عمل می شوند. این شرکتها انتقال کالا را با استفاده از شرکتهای کشتیرانی , حمل زمینی و حمل هوایی به عهده می گیرند.

آشنایی با بارفله ای .

تاریخچه دریانوردی .