حمل پروژه ای

حمل پروژه ای

درخواست صاحب کالا بابت حمل بارهایی که براساس وزن ، حجم ، زمان انتقال ، درجه فساد پذیری کالا ، اندازه و زمان انتقال توسط ماشینهای مخصوص باری شرکتهای حمل و با دریافت پروانه عبور خاص جابجا می شوند بار پروژه ای نامیده می شود.

در حمل بارهای پروژه ای رعایت نکات زیر برای شرکتهای حمل ضروری می باشد.

انتخاب مسیرهای مقرون به صرفه وکارآمد ترکیبی با استفاده از مسیرهای ارتباطی دریایی ، زمینی ، هوایی و ریلی

انتخاب تجهیزات مناسب جهت بسته بندی و حمل محموله های حجیم با وزن بالا و ابعاد غیر معقول

برنامه ریزی دقیق و متناسب مهندسی بار ، خدمات مسیریابی حمل ، خدمات تخلیه و بارگیری و لشینگ کالا

آگاهی و شناخت کامل از مقررات گمرکی و انتخاب سطح پوشش مناسب بیمه