فرصتهای شغلی

شرکت کشتیرانی پیشاهنگ دریای نیلگون جهت تکمیل کادر خود در شهر تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به عمل می آورد.

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به آدرس Secretary@pdnshipping.com ارسال نمایند.

سمت : کارشناس فروش

جنسیت : آقا / خانم

نوع همکاری : تمام وقت

دارای سابقه فعالیت در شرکتهای کشتیرانی و فرواردری

تسلط به زبان انگلیسی

روابط عمومی بالا

روحیه همکاری تیمی

سمت : کارمند واحد عملیات

جنسیت : آقا / خانم

نوع همکاری : تمام وقت

دارای سابقه فعالیت در شرکتهای کشتیرانی و فرواردری

تسلط کامل به زبان انگلیسی

روحیه همکاری تیمی